Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

  • Meld lichamelijk klachten van tevoren aan Susan.
  • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Susan Broens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
  • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem contact op met je huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
    Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de lessen.
  • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Deelname

  • Als je een proefles wil meedoen en/of de Nia-lessen wilt volgen, dan dien je dit door te geven aan Susan. Dit kan via het contactformulier op deze website, telefonisch of per email. Een proefles is gratis.
  • Zodra je je aangemeld hebt via het contactformulier, telefoon of email neem je deel aan de les.
  • Betalingen voor de 5- of 10-lessenkaarten worden voorafgaand aan de les(sen) voldaan.